Per 1-Januari 2023 worden de nieuwe lestarieven voor

                                                                                                Gitaarschool Schiebroek als volgt:

€66,50 PER PERSOON PER MAAND bij ÉÉN KEER PER WEEK

€36,50 PER PERSOON PER MAAND bij ÉÉN KEER PER 14 DAGEN

 

DUOLES:

30 MINUTEN

€41,50 PER PERSOON PER MAAND bij ÉÉN KEER PER WEEK

 

 

Bij de opbouw van het maandelijkse lesgeld wordt uitgegaan

van 52 weken per jaar minus 12 vakantieweken.

Blijven over: 40 lesweken. Deze 40 lessen betaal je gespreid

over 12 maanden.

Over de 12 vakantieweken is géén lesgeld verschuldigd.

Dit is doorberekend in het maandelijks verschuldigde lesgeld.

Tarieven

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

VOORJAARSVAKANTIE - FEBRUARI            

 - 1 WEEK

MEIVAKANTIE                - MEI                         

- 2 WEKEN

ZOMERVAKANTIE          - JULI/AUGUSTUS   

- 6 WEKEN

HERFSTVAKANTIE          - OKTOBER               

- 1 WEEK

KERSTVAKANTIE            - DECEMBER/JANUARI

- 2 WEKEN

TARIEVEN

PRIVÉLES:

30 MINUTEN

€62,50 PER PERSOON PER MAAND bij ÉÉN KEER PER WEEK

€32,50 PER PERSOON PER MAAND bij ÉÉN KEER PER 14 DAGEN

 

DUOLES:

30 MINUTEN

€37,50 PER PERSOON PER MAAND bij ÉÉN KEER PER WEEK

 

 

Bij de opbouw van het maandelijkse lesgeld wordt uitgegaan

van 52 weken per jaar minus 12 vakantieweken.

Blijven over: 40 lesweken. Deze 40 lessen betaal je gespreid

over 12 maanden.

Over de 12 vakantieweken is géén lesgeld verschuldigd.

Dit is doorberekend in het maandelijks verschuldigde lesgeld.

1 week in de Herfstvakantie,

2 weken in de Kerstvakantie

1 week in de Voorjaarsvakantie,

2 weken in de Meivakantie

6 weken in de Zomervakantie